www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Gemeentelijke gezondheidsdienst

De GGD regelt taken op gebied van de volksgezondheid. GGD staat voor Gemeentelijke gezondheidsdienst. In Utrecht heet het echter GG&GD, Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Elke gemeente in Nederland moet over een GGD beschikken. De meeste gemeentes hebben een samenwerkingsverband afgesloten. Op deze manier kunnen zij efficiënter werken.

Op 1 juli 2009 waren er slechts 28 GGD’en in Nederland.  Een GGD regio omvat tegenwoordig vaak meer dan 600.000 inwoners. Ook gaat de GGD steeds meer samenvallen met de brandweer en de politie.

De GGD heeft divere taken. Sinds 1 december 2008 is er één wet waarin alle taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. Dit is de Wet Publieke gezondheid. Deze wet wordt ook wel Wet PG genoemd. Jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, gezondheidsvoorlichting, bevolkingsonderzoeken en epidemiologie zijn voorbeelden van taken van de GGD.

De GGD telt meerdere afdelingen. Zo zijn er de afdelingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Logopedie, Algemene gezondheidszorg (AGZ) en Beheer.

Beste Links

Skinquip Nederland Skinquip Nederland
Masterclasses, hoogwaardige micropigmentatie   Website

Meer Links